Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

badblood
18:11
badblood
18:11
4500 ada0 500
badblood
18:10
Skąd mam wiedzieć jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Nigdy wcześniej nie byłam w takim wieku.
— znalezione
badblood
18:10
badblood
18:10
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
18:10
Nie wiedziałem że nie odpisałem; ja tak już mam chyba całe życie, nie wiedziałem że nie odpisałem, że nie pocałowałem, że nie zobaczyłem, rozumiesz te nie czynności, czynności niedokonane, życia nieprzeżyte; tak żyć, to jest: tę negację opisywać, to jest: nie to, co było faktycznie a to, co nie było w żadnym wypadku(to jest: w jedynym, tak)...? To ciekawa strona tego, czego się nie robi.
— Ochocki, Vithren, "Cytryna o imieniu"
Reposted fromvith vith viaRudeGirl RudeGirl
badblood
18:09
Wybierz faceta, który mówi Ci, żebyś na siebie uważała kiedy wieczorem wychodzisz z koleżankami na miasto...
Nie takiego który się na ciebie wkurwia, że wychodzisz. Mężczyzna ma dawać kobiecie bezpieczeństwo, a nie złotą klatkę.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRudeGirl RudeGirl
badblood
18:08
7553 0f5b
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viagreywolf greywolf
badblood
18:07
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf
18:06
9583 1a85 500
Reposted frombrumous brumous viagreywolf greywolf
18:06
4276 d54a
Reposted frombrumous brumous viagreywolf greywolf
badblood
18:05
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
badblood
18:04
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viagreywolf greywolf
badblood
18:03
7859 122e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
18:03
7862 df6c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
18:03
7867 6af6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
18:03
7872 5bb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
18:02
7883 9b10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
18:02
7884 b494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
18:02
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl