Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2019

badblood
20:26
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
badblood
20:25
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
badblood
20:23
8677 8db7 500
Reposted fromGalGadot GalGadot viamoviesss moviesss

July 31 2019

badblood
21:34
Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromchocoway chocoway viamysweetheartt mysweetheartt
badblood
21:33
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
badblood
21:33
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed vialenifca lenifca
badblood
21:32
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialenifca lenifca
badblood
21:32
4998 73d4
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialenifca lenifca

July 25 2019

badblood
14:23
7252 8c6c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
badblood
14:23
7247 f57a
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
badblood
14:23
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viazmilosci zmilosci
badblood
14:22
7620 68f6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
badblood
14:22
7658 776e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagreywolf greywolf
badblood
14:22
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
badblood
14:20
7017 231f
Reposted frompunisher punisher viapotatos potatos
badblood
14:20
7215 e33d 500
Reposted fromfaceID faceID viadefinition-of-sex definition-of-sex
badblood
14:19
5737 bd40
Reposted fromkarahippie karahippie viapotatos potatos
badblood
14:19
7256 2862 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapotatos potatos
badblood
14:19
7823 ed2c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
badblood
14:18
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viazmilosci zmilosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl