Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2020

badblood
17:53
9179 35e7
Reposted fromlaj laj viaskonam skonam
badblood
17:52
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaskonam skonam

July 05 2020

21:24
5152 6af7
Reposted frompolaparis polaparis viagreywolf greywolf
badblood
21:23
4266 5e49 500
badblood
21:22
6208 1d2f 500
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose viaciarka ciarka
badblood
21:20
Reposted fromshakeme shakeme vialenifca lenifca
badblood
21:20
1454 5532
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
badblood
21:20
5197 1392
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialenifca lenifca
badblood
21:19
badblood
21:19
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaawaken awaken

July 01 2020

badblood
08:16
3199 19f4 500
Reposted fromKACHA KACHA viapyotrus pyotrus
badblood
08:15
Niestety mam tendencję do radzenia sobie z problemami w taki sposób, że w ogóle sobie z nimi nie radzę
— Gabrielle Zevin
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapyotrus pyotrus
08:14
badblood
08:14
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
badblood
08:14
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
badblood
08:13
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
badblood
08:12
Każdy incydent narusza granice twojej wytrzymałości. Im częściej postanawiasz zostać, tym trudniej jest ci odejść następnym razem. W końcu zupełnie tracisz z oczu granicę swojej wytrzymałości, bo zaczynasz myśleć: wytrzymałam już pięć lat. Co znaczy pięć lat więcej?
badblood
06:56
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax viaschizofreniczna schizofreniczna
badblood
06:56
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted fromawakened awakened viaschizofreniczna schizofreniczna
badblood
06:56
0227 53e2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...