Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

badblood
22:40
5529 31ee 500
Reposted from2017 2017 viagreywolf greywolf
badblood
22:40
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagreywolf greywolf
badblood
22:38
badblood
22:38
8270 4336
Reposted fromkarahippie karahippie viagreywolf greywolf
badblood
22:37
Reposted fromshakeme shakeme
badblood
22:37
Znasz mnie, jestem lękowa, krótki romans to ostatnie, czego potrzebuję.
— Amir Levine i Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazmilosci zmilosci
badblood
22:37
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viazmilosci zmilosci
badblood
22:36
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viazmilosci zmilosci
badblood
22:36
4525 8fd7 500
badblood
22:36
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid viagreywolf greywolf
badblood
22:36
1981 71b7
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialenifca lenifca
badblood
22:35
Reposted fromshakeme shakeme viapotatos potatos
badblood
22:34
7610 6a45 500
Reposted from2017 2017 viapotatos potatos
badblood
22:34
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viapotatos potatos
badblood
22:33
Reposted fromshakeme shakeme viabanshe banshe
badblood
22:33
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
badblood
22:33
7332 af16 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabanshe banshe
badblood
22:33
1995 5a8e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viabanshe banshe
badblood
22:33
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viabanshe banshe
badblood
22:33
Nie mam z kim pogadać, ponarzekać , jak bardzo źle się czuję, I bardzo się boję, głupia panika, 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl