Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

badblood
22:13
3523 d08f
Reposted fromXard Xard viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
badblood
22:12
5995 18d7 500
badblood
22:12
badblood
22:12
4118 e884 500
badblood
22:12
badblood
22:11
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
badblood
22:10
0906 f5bf 500
Reposted from4777727772 4777727772
badblood
22:10
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadozylnie dozylnie
badblood
22:10
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viadozylnie dozylnie

October 08 2018

badblood
20:30
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viabanshe banshe
badblood
20:29
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
badblood
20:28
3401 1b52 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
badblood
20:28
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
badblood
20:28
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viapotatos potatos
badblood
20:27
9552 2d6d 500
Reposted fromkobiety kobiety viajointskurwysyn jointskurwysyn
badblood
20:26
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
badblood
20:25
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viamysweetheartt mysweetheartt
badblood
20:25
9751 10d1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
badblood
20:24
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl
20:23
9663 6a62
Reposted fromerial erial viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl