Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

badblood
18:46
8427 62b0
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
badblood
18:46

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viawakemeupx wakemeupx

March 14 2018

badblood
18:45
badblood
18:44
Przebywając z kimś przejmujemy zachowania, słownictwo, czasem poglądy, albo przynajmniej jakoś, nasz własny sposób bycia, jest lekko przesiąknięty obecnością tej drugiej osoby.
— K.
Reposted fromMeneroth Meneroth viawakemeupx wakemeupx
badblood
18:44

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
badblood
18:43
1060 2ac7
Reposted fromolaff olaff viapulchritudo2 pulchritudo2
badblood
18:43
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
badblood
18:42
2310 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
badblood
18:42
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapulchritudo2 pulchritudo2
badblood
18:42
2510 afd2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
badblood
18:42
2307 15e6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
badblood
18:41
badblood
18:40
Cabin paradise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
badblood
18:40
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viasurrealistyczna surrealistyczna
badblood
18:39
badblood
18:39
7232 9303 500
Reposted from2017 2017 vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
18:39
7219 90ab 500
Reposted from2017 2017 vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
18:39
6412 6cd2
18:39
badblood
18:38
6388 2cea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl