Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

15:26
badblood
15:26
5953 b24f 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
badblood
07:39
badblood
07:39

4gifs:

Elderly man prepares his dog for a rainy bike ride. [video]

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadogs dogs
badblood
07:38
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadriannak adriannak
badblood
07:36
7628 bfb0
Reposted fromlijuan lijuan viaadriannak adriannak
badblood
07:36
8682 531d 500
07:35
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaAmericanlover Americanlover
badblood
07:35
6960 3983
Reposted fromTLC2 TLC2 viaAmericanlover Americanlover
badblood
07:35

March 12 2018

badblood
12:52
4271 a17c 500
może?
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
badblood
12:51
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viamysweetheartt mysweetheartt

March 10 2018

badblood
18:45
2513 9138 500
Reposted fromczinok czinok viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
badblood
18:45
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viawwannie wwannie
badblood
18:45
2598 8653
Reposted fromloveandsex loveandsex viaadriannak adriannak
badblood
18:45
badblood
18:44
Reposted frommrrru mrrru viaadriannak adriannak
badblood
18:44
badblood
18:44
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viainsanelife insanelife
badblood
18:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl