Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

badblood
10:30
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
badblood
10:28
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
badblood
10:28
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
badblood
10:28
4008 e86e
Reposted fromrosejalea rosejalea viawakemeupx wakemeupx
badblood
10:25
badblood
10:25
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
badblood
10:25
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee viawakemeupx wakemeupx
badblood
10:24
badblood
10:24
8817 994b 500
Reposted frommrrru mrrru viawakemeupx wakemeupx
badblood
10:24
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaviva-salvadore viva-salvadore
badblood
10:24
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
badblood
10:23
4936 196e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
badblood
10:23
1114 f019 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
badblood
10:22
Reposted fromshakeme shakeme
badblood
10:20

Jeżeli zaczniesz się przejmować porażkami, rozpadniesz się na kawałki.
— za późno .
Reposted fromzenibyja zenibyja vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
10:19
badblood
10:19
badblood
10:19
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
10:18
5735 6629
Reposted fromlaluna laluna vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
10:18
3971 8aa8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl