Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

12:35
12:34
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viapiehus piehus
badblood
12:33
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viapiehus piehus
badblood
12:33

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viapiehus piehus
badblood
12:32
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
badblood
12:32
2414 db15
Reposted fromfriends friends viapiehus piehus
badblood
12:32
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
badblood
12:32
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viapiehus piehus
badblood
12:31
6637 8637 500
Reposted fromchristhulhu christhulhu viapiehus piehus
badblood
12:31
1315 3a33
Reposted frommarrcin marrcin viapiehus piehus
badblood
12:30
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
badblood
12:30

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viapiehus piehus
12:30
Jeśli ktoś by się dowiedział co się czai w mojej głowie, już nigdy by nie spojrzał na mnie tak samo.
— ukrywam-że-boli (via ukrywam-ze-boli)
badblood
10:15
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viapiehus piehus
badblood
10:15
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viapiehus piehus
badblood
10:15
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
badblood
10:15
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
10:15
badblood
10:14
badblood
10:14
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl