Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

badblood
10:18
0096 1e0f
badblood
10:17
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaoutoflove outoflove
badblood
10:14
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaoutoflove outoflove

August 10 2017

badblood
14:54
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viabanshe banshe
badblood
14:53
badblood
14:53
badblood
14:52
badblood
14:52
badblood
14:47
14:47
badblood
14:44
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viashakeme shakeme
badblood
10:57

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viaoutoflove outoflove
badblood
10:56
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
badblood
10:56
-czego żałujesz?
-złudzeń...
badblood
10:56
-czego żałujesz?
-złudzeń...
badblood
10:56
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
badblood
10:54
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
badblood
10:53
6098 c8b6
NOW
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
badblood
10:53
-Tak, człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Gorzej, że ta śmierć bywa nagła, ot co! I że człowiek nie może nawet powiedzieć, co będzie robił dzisiejszego wieczoru... (...)".
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaoblivious oblivious
badblood
10:53
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl