Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

badblood
18:54
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
badblood
18:54
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
badblood
18:54
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx viaAmericanlover Americanlover
18:53
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
badblood
18:53
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viawiks wiks
badblood
18:53
Nie opowiada się niczego tylko dla siebie. Zawsze jest jeszcze ktoś drugi.
— Margaret Atwood – Opowieść podręcznej
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
badblood
18:52
Nie wszystko zawsze będzie iść po mojej myśli i nie wszystko skończy się happy endem. Prawdziwe życie czasami jest gówniane i musimy jakoś sobie z nim radzić.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
badblood
18:48
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viawiks wiks
badblood
18:48
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
badblood
12:49
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viagreywolf greywolf
badblood
12:49
3154 7df9 500
12:48
1997 51ae 500
Reposted frommirosia mirosia viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
badblood
12:47
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
badblood
12:40
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viadontforgot dontforgot
badblood
12:40
badblood
12:39
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea
badblood
12:03
You just want attention 
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention 
I knew from the start
You're just making sure 
I'm never gettin' over you
— Charlie Puth "Attention"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 17 2017

badblood
22:00
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
badblood
21:58
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaretaliate retaliate
badblood
21:58
0428 ac1d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl