Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

20:41
badblood
20:40
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viaoutoflove outoflove
20:40
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
20:39
7025 c810

luvtoplaydirty:

nyblueeyes:

Deep passionate kisses. How delicious they are! 💋

So delicious 💋💕

Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
badblood
20:39
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
badblood
20:38
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasarazation sarazation
badblood
20:38
8647 9b47
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakrzysk krzysk
badblood
20:37
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viakarmacoma karmacoma
badblood
20:35
badblood
20:35
3731 43ec 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasarazation sarazation
badblood
20:35
20:34
7387 ef0c 500
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
badblood
20:33
8218 c7a7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanelife insanelife
badblood
20:33
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainsanelife insanelife
badblood
20:33
1113 de02 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viainsanelife insanelife
20:33
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viainsanelife insanelife
badblood
20:33
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viainsanelife insanelife
badblood
20:31
4217 d6e4 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainsanelife insanelife
badblood
20:29
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaRudeGirl RudeGirl
badblood
20:28
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl