Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

badblood
13:26

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Reposted frompanimruk panimruk viapiehus piehus
13:23
badblood
13:23
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
13:22
badblood
13:22
9129 c4af 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viapiehus piehus
13:19
badblood
13:19
badblood
13:18
3562 ba20
Reposted fromkarahippie karahippie
badblood
13:18
1813 abf4
Reposted fromrisky risky vianiedoopisania niedoopisania
13:17
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianiedoopisania niedoopisania
badblood
13:17
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutoflove outoflove
badblood
13:17
Niesamowite, jak pewne rzeczy dodają skrzydeł i łamią serce w tym samym czasie.
— Sophie McKenzie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
badblood
13:17
badblood
13:16
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vianiedoopisania niedoopisania
badblood
13:16
Pozostań nienasycony. Pozostań nierozsądny.
— Steve Jobs
13:15
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiedoopisania niedoopisania
badblood
13:15
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
badblood
13:14
3465 039b
they become you
Reposted fromstonerr stonerr viaawaken awaken

June 17 2017

badblood
19:05
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
19:05
7309 21da
Reposted fromemopanda emopanda vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl