Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

badblood
06:59
0493 d0d6
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viabanshe banshe
06:59
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viabanshe banshe
badblood
06:59
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromprincipessa principessa viabanshe banshe
06:59
6049 958c 500

emilyblincoe:

on a saturday. 

nashville, tennessee

emily blincoe

february 2017

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viabanshe banshe
badblood
06:59
badblood
06:58
4735 5424
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove
06:57
6206 dd46
Reposted fromAmericanlover Americanlover
06:57
06:57
6193 2771
Reposted fromAmericanlover Americanlover
06:56
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadzisniezasne dzisniezasne
06:38
badblood
06:37
badblood
06:35
6252 5c97 500
W górach jest wszystko co kocham, góry to przystań, niekończąca się nadzieja, że można żyć życiem i wierzyć nie dotykając.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
badblood
06:35
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
06:35
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaoblivions oblivions
06:35
2923 da18
Reposted fromfreakish freakish viaoblivions oblivions
badblood
06:35
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
badblood
06:08
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
badblood
06:07

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko

April 21 2017

badblood
22:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl