Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

badblood
20:58
badblood
20:58
Los to wymówka dla tych, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne życie.
— Guillaume Musso
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabanshe banshe
badblood
20:55
6958 17d0
Reposted fromblueinsane blueinsane viabanshe banshe
20:55
20:53
0986 41de
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill
20:48
0613 6e38
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill
20:47
5335 eed2 500
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viabanshe banshe
badblood
20:47
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabanshe banshe
badblood
20:47
badblood
20:47
3751 0f2b 500
Dante
badblood
20:46
Ja potrzebuję tylko troszkę szczęścia, nie musi być dużo, troszeczkę. Tak żeby obudzić się przy kimś, kto mnie kocha i móc stwierdzić, że jestem szczęśliwa. Tak po prostu. Bo mnie kocha, bo jest, bo chce być i nie odejdzie.  
badblood
20:46
8340 dc67
badblood
20:45
2461 e243
Reposted fromoutoflove outoflove

April 19 2017

badblood
22:13

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
badblood
22:12
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
badblood
22:11
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiks wiks
badblood
22:11
badblood
22:10
5359 e5b5 500
badblood
22:10
9993 4cd8 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaawaken awaken
21:56
9954 38c7
Reposted fromtherookiemonster therookiemonster viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl