Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

08:23
3872 2839 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
08:23
3890 096b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
08:22
3940 5980 500

yellowiskind:

Warm. Kind. Gentle.

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
badblood
08:21
chciałabym kiedyś się obudzić bez problemów i bez zmartwień i bez lęków i upajać móc się tlenu każdym haustem... sumienie jest jak psy póki nie skrzywdzisz to nie zacznie gryźć.
— HuczuHucz & Justyna Kuśmierczyk - najdalej
Reposted fromkejtowa kejtowa
badblood
08:19
4523 cd8d
Reposted fromkejtowa kejtowa
badblood
08:18
badblood
08:18
badblood
08:18
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viapatos patos
badblood
08:16
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreywolf greywolf
badblood
08:16
6577 27a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagreywolf greywolf
badblood
08:16

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viagive--me--love give--me--love
badblood
08:16
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.
badblood
08:14
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
badblood
08:14
7299 5c9c
Reposted fromdziewcze dziewcze viagive--me--love give--me--love
badblood
08:14
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka

April 22 2018

badblood
13:25
6627 02e0
Reposted frompurrn purrn
badblood
13:23
8233 7be2
Reposted from4777727772 4777727772 viapurrn purrn
badblood
13:23
6197 c905
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viapurrn purrn
badblood
13:18
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna via4777727772 4777727772
13:17
9040 52c2
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl