Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

badblood
19:20
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
badblood
19:20
Rankiem, wszystkie wyznania z poprzedniego wieczoru, stają się tak trywialne, że czasem chciałoby się cofnąć czas i nigdy tego nie wypowiedzieć.
badblood
19:20
badblood
19:18
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć

March 29 2019

badblood
17:02
badblood
17:02
6773 4282 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaegzystencja egzystencja
17:02
2498 f9d9
Reposted fromdivi divi viaegzystencja egzystencja
badblood
17:02
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaegzystencja egzystencja
badblood
17:02
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viaegzystencja egzystencja
badblood
17:02
8242 2f43 500
Reposted fromsoftboi softboi viaegzystencja egzystencja
badblood
17:02
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaegzystencja egzystencja
badblood
17:01
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viaegzystencja egzystencja
badblood
16:59
badblood
16:58
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
16:58

March 25 2019

badblood
21:36
- Trzeba będzie to kończyć, pani Agnieszko.
- Może jeszcze chwilę popracujemy?
- Nie chodzi o dziś. Chodzi o skończenie w ogóle.
— Czesław Miłosz w rozmowie z Agnieszką Kosińską, osobistym sekretarzem, na kilka miesięcy przed śmiercią, "Pierwsi sekretarze", Gazeta Wyborcza, 29.03.13
Reposted from1923 1923 viabezwladnie bezwladnie
badblood
21:35
badblood
21:34
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq viabezwladnie bezwladnie
badblood
21:34
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viabezwladnie bezwladnie
badblood
21:34
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl