Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2019

badblood
20:43
5700 8037 500
Reposted fromfoina foina vialenifca lenifca
badblood
20:42
8266 0201 500
Reposted fromzciach zciach vialenifca lenifca
badblood
20:42
4556 fa7f 500
Reposted fromnutt nutt vialenifca lenifca
badblood
20:42
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
badblood
20:42
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed vialenifca lenifca
badblood
20:41
6016 ece4 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialenifca lenifca
badblood
20:39
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
badblood
20:38
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaRudeGirl RudeGirl
badblood
20:37
4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
badblood
20:37
3255 7c47
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
badblood
20:35
Far and Away
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialenifca lenifca
badblood
20:34
2151 0e44 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialenifca lenifca
badblood
20:33
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena vialenifca lenifca
badblood
20:33
1716 5579 500
Reposted fromJustVicky JustVicky vialenifca lenifca
badblood
20:32
W większości sytuacji, kiedy człowiek szuka śmierci, w rzeczywistości szuka miłości
— 'Pewnego dnia' David Levithan
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vialenifca lenifca
badblood
20:32
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi vialenifca lenifca
badblood
20:31
Wie pan, kobieta, która wraca, jest już inna, niż kobieta, która odchodziła (...).
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
badblood
20:29
Nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko. Jeszcze bardziej nie wiem jak żyć.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
badblood
20:29
5641 605d
badblood
20:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl