Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

badblood
13:39
badblood
13:39
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
badblood
13:36
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viashakeme shakeme
13:36
4969 b1ee 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viashakeme shakeme
13:33
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viashakeme shakeme

March 28 2017

badblood
21:17
nie chcę wnikać w Twoje myśli,
chcę byś sam mi o nich opowiadał.
badblood
21:16
9224 7246
Gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili
badblood
21:16
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
badblood
21:16
21:14
badblood
21:14
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
badblood
21:14
badblood
21:14
badblood
21:13
badblood
21:13
2901 fd38
21:13
badblood
21:13
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
— tak kończy się sierpień '12
badblood
21:12
badblood
21:11
Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób.
badblood
21:11
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl